TANIE PRZEPROWADZKI RZESZÓW

W Polsce transport należy do najbardziej rozwiniętych i najbardziej potrzebnych branży przemysłowych.  W dzisiejszych czasach jest ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie takich jak: kierowcy, spedytorzy czy dyspozytorzy. 

container-537724_640

Transport jest dziedziną, która narażona jest na wiele czynników związanych z ludzkimi błędami. Specjaliści poprzez swoje niedopatrzenia mogą spowodować obniżenie wydajności firmy, a co za tym idzie utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa.

przeprowadzki rzeszów-przeprowadzka rzeszów-transport rzeszów

Organizacja transportu

 

Zorganizowanie transportu  jest dość skomplikowaną sprawą, dlatego w firmie transportowej wyznaczeni są do tego wykwalifikowani specjaliści, a dokładnie spedytorzy i dyspozytorzy. To oni podejmując ładunek biorą odpowiedzialność za niego od miejsca załadunku aż do miejsca rozładunku. Spedytorzy powinni posiadać odbrębne ubezpieczenie spedytora  aby w razie jakiegoś zdarzenia towar był objęty ochroną.

 

 

Zlecanie ładunków innym podmiotom

 

W tej branży firmy często podnajmują przewoźników w celu zapenienia płynności dostarczanych ładunków. Bywa tak, że wszystkie auta są w trasie i nie ma możliwości podstawienia auta na załadunek, wtedy podnajmowani są przewoźnicy, którzy mogą zabrać towar i dostarczyć go na czas w odpowiednie miejsce.

Niestety taki wybór ma też swoje wady.  Przekazując ładunek innej firmie może spowodować, że towar nie dojedzie, będzie opóźniony lub uszkodzony.

Błędy są również popełniane przy sporządzaniu zleceń transportowych, błędne adresy, stawki za fracht czy warunki zlecenia mogą powodować nałożenie kar na firmę przewozową przez kontrahenta.

przeprowadzki rzeszów-przeprowadzka rzeszów-transport rzeszów

Dostawa i opóźnienia

 

Najbardziej narażone na tego typu nieprawidłowości sa ładunki ekspresowe. Kontrahent zleca firmie przewiezienie ładunku jak najszybciej w umówiony przez obydwie strony sposób. Zleceniobiorca w tej sytuacji spedytor jest odpowiedzialny za przyjęcie zlecenia. Często bywa tak, że ładunek nie dociera na czas – jest to spowodowane warunkami na drodze lub awarią auta pomimo to, kontrahent może naliczać karne odsetki ze spóźniony towar czego przykładem może być firma motoryzacyjna, która czeka na części, jeśli nie otrzyma ich na czas musi wtedy zatrzymac taśmę produkcyjną co naraża firmę na pokaźne koszty, którymi zapewne będzie obciążona firma transportowa.

 

Dokumenty przewozowe

 

Pozwolenia oraz opłaty celne są również bardzo ważną sprawą – jest to wymagane przy transportach spoza uni europejskiej – dobrym przykładem jest tutaj Rosja, która wprowadza co rusz nowe przepisy odnośnie transportu towarów do naszych wschodnich sąsiadów.

 

Firma transportowa jest trudną branżą i tylko przedsiębiorstwa o solidnym fundamencie mogą przetrwać na rynku.  Kilka nieudanych tranzakcji lub zaległości w opłatach za świadczone usługi ze strony kontrahenta mogą spowodować upadek i w konsekwencji bankructwo firmy.