Transport towarów do UK

Transport towarów do UK  spełnia niezbędne potrzeby, oferując usługi transportowe, które nie tylko łączą ludzi, ale także zapewniają płynność działania przedsiębiorstw poprzez efektywne przemieszczanie towarów i surowców.

Transport towarów do UK

Wprowadzając kompleksowe usługi transportowe, transport do UK wznosi się na wysokość zadania, dostarczając niezawodnych rozwiązań dla osób prywatnych, jak i biznesu.

Transport towarów do UK – zakres usług

Oferujemy szeroki zakres usług transportowych do UK, które odpowiadają na różnorodne potrzeby zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Wśród dostępnych opcji znajdują się między innymi transport międzynarodowy, przewozy dedykowane, transport towarów niebezpiecznych oraz logistyka projektowa.

Nasza Firma transportowa zapewnia również usługi magazynowania, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.

Obsługiwane przez nasza firmę branże to między innymi lotnictwo, rolnictwo, budownictwo, energetyka oraz sektor spożywczy, co świadczy o wszechstronności oferowanych rozwiązań transportowych.

Dostępne są także specjalistyczne usługi, takie jak transport kontrolowany temperaturowo, co jest niezbędne w przypadku przewozu towarów wymagających określonych warunków, np. produktów spożywczych czy farmaceutycznych.

Transport towarów do UK
Transport do Wielkiej Brytanii

Transport towarów do UK – wymiana handlowa

Wymiana handlowa między Polską a Wielką Brytanią stanowi kluczowy element gospodarki obu krajów. Codziennie tysiące ciężarówek przemierzają trasę łączącą te dwa państwa, przewożąc ogromne ilości towarów. Jednak wraz z Brexitem, czyli wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, sektor transportowy musiał się zmierzyć z nowymi wyzwaniami. Jakie zmiany w przepisach i procedurach czekają na przewoźników realizujących dostawy na Wyspy Brytyjskie? Jak dostosować się do nowych wymogów, by zapewnić płynność i terminowość dostaw? W niniejszym artykule dogłębnie przeanalizujemy kluczowe aspekty transportu towarów do Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Nowa Rzeczywistość Transportu Drogowego po Opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię

Wraz z Brexitem, Wielka Brytania stała się państwem trzecim w stosunkach handlowych z krajami Unii Europejskiej. Oznacza to, że przewozy ciężarowe do UK z państw członkowskich UE muszą teraz odbywać się na podstawie nowych zasad określonych w Umowie o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią, która weszła w życie 1 maja 2021 roku. Jakie kluczowe zmiany dotknęły sektor transportowy?

Transport towarów do UK – Przywrócenie Kontroli Granicznych

Jedną z najbardziej widocznych zmian jest przywrócenie kontroli granicznych dla pojazdów wjeżdżających i opuszczających terytorium Wielkiej Brytanii. Kierowcy muszą teraz liczyć się z dłuższymi czasami oczekiwania na przejście kontroli, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie czasu dostaw. Przewoźnicy muszą uwzględnić te opóźnienia już na etapie planowania przejazdów, by zminimalizować ryzyko nieterminowych dostaw.

Transport towarów do UK – Nowe Wymogi Dokumentacyjne

Wraz z Brexitem wprowadzono również nowe wymogi dotyczące dokumentacji. Brytyjskie służby graniczne mogą teraz zatrzymywać wjeżdżające na terytorium kraju pojazdy ciężarowe w celu weryfikacji poprawności dokumentów celnych oraz zgodności przewożonych towarów z dokumentacją przewozową. Kontroli podlegać może również stan techniczny pojazdu, kwalifikacje kierowcy oraz zabezpieczenie naczepy. Niezastosowanie się do zaleceń HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) może skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych, sięgających nawet 2500 funtów.

Konieczność Korzystania z Systemu GVMS

Kolejną istotną zmianą, obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku, jest konieczność korzystania z systemu GVMS (Goods Vehicle Movement Service). Jest to portal służący do składania deklaracji celnych i pozwalający na monitorowanie ładunków wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii. Niezbędny do przejścia kontroli celnej jest numer referencyjny ruchu towarów (GMR), który potwierdza dokonanie zgłoszenia i zawiera kluczowe informacje.

Dokumentacja Wymagana przy Transporcie do Wielkiej Brytanii

Aby zapewnić płynny przebieg transportu towarów do Wielkiej Brytanii, przewoźnicy muszą zadbać o kompletność i poprawność dokumentacji. Jakie dokumenty są obecnie wymagane?

Dokumenty dla Kierowcy

Kierowca zawodowy zobowiązany jest do posiadania przy sobie karty kwalifikacji zawodowej (Driver CPC), która potwierdza jego uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi w celach zarobkowych. Od 1 października 2021 roku wymagany jest również paszport.

Dokumenty dla Przewoźnika

Przewoźnik musi posiadać ważną licencję wspólnotową, która potwierdza jego uprawnienia do świadczenia usług międzynarodowego transportu towarowego. Firma transportowa, która nie dysponuje taką licencją, nie może realizować zleceń na terenie Wielkiej Brytanii. Kierowca musi mieć przy sobie również komplet wymaganej dokumentacji przewozowej oraz dokumenty potwierdzające aktualne ubezpieczenie ciężarówki i naczepy.

Dokumenty Celne

Niezależnie od dokumentów związanych z kierowcą i przewoźnikiem, kluczową rolę odgrywają również dokumenty celne. Wśród nich należy wymienić:

  • Dokument eksportowy z UE
  • Fakturę handlową
  • List przewozowy (packing list)
  • W przypadku towarów akcyzowych – zgłoszenie eAD w systemie EMCS
  • Deklarację importową CDS
  • Świadectwa zdrowia z kraju eksportu dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Ponadto, od 1 lipca 2022 roku obowiązkowe stało się złożenie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony towarów (ENS) przed wwiezieniem ich do Wielkiej Brytanii.

Nowe Limity i Ograniczenia dla Przewoźników

Oprócz nowych wymogów dokumentacyjnych, Brexit przyniósł również szereg zmian w zakresie limitów i ograniczeń dla przewoźników realizujących transport do Wielkiej Brytanii.

Ograniczenia Kabotażu

Zgodnie z Umową o Handlu i Współpracy między UE a Wielką Brytanią, przewoźnicy z krajów unijnych nie mogą już wykonywać “kabotażu na pusto” przy wjeździe na teren Zjednoczonego Królestwa. Obowiązuje również limit operacji kabotażowych – do 2 transportów krajowych w ciągu 7 dni.

Zmiany w Transporcie Kombinowanym

Brexit wprowadził również ograniczenia w zakresie operacji multimodalnych. Przewóz towarów w transporcie kombinowanym musi teraz odbywać się wyłącznie tym samym pojazdem lub za pomocą tej samej jednostki ładunkowej, bez możliwości odpięcia lub dopięcia przyczepy czy naczepy.

Konieczność Posiadania Zezwolenia EKMT

Aby móc przewozić towary do Wielkiej Brytanii, przewoźnicy muszą posiadać nie tylko licencję wspólnotową, ale również zezwolenie Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (EKMT). Jest to kolejne utrudnienie, które wprowadzono w ramach nowych przepisów.

Zabezpieczenie Ładunku i Naczepy

Oprócz kwestii dokumentacyjnych i formalnych, przewoźnicy muszą również zwrócić szczególną uwagę na kwestię zabezpieczenia ładunku oraz naczepy. Jest to istotne nie tylko z perspektywy bezpieczeństwa przewożonych towarów, ale również w celu zapobieżenia próbom nielegalnego przekroczenia granicy przez imigrantów.

Odpowiednie Zabezpieczenie Naczepy

Kierowcy muszą zadbać, aby naczepy były właściwie zabezpieczone, uniemożliwiając dostęp do wnętrza osobom nieupoważnionym. W przypadku wykrycia obecności nielegalnych imigrantów, na przewoźnika nałożona zostanie kara finansowa w wysokości 2000 funtów za każdą osobę, bez względu na zastosowane środki ochrony.

Świadomość Kierowców

Równie ważne jest, aby kierowcy byli w pełni świadomi konsekwencji obecności nielegalnych imigrantów w naczepie. Muszą oni nie tylko dbać o odpowiednie zabezpieczenie, ale również reagować na wszelkie próby nielegalnego przekroczenia granicy.

Planowanie Transportu do Wielkiej Brytanii

Skuteczne planowanie i realizacja transportów międzynarodowych do Wielkiej Brytanii wymaga profesjonalnego zaplecza i specjalistycznej wiedzy. Jakie kluczowe aspekty należy wziąć pod uwagę?

Uwzględnienie Nowych Procedur

Planując transport towarów do lub z Anglii, przewoźnicy muszą uwzględnić nowe procedury graniczne i celne. Muszą dostosować czas przeznaczony na przebycie danej trasy do realnych możliwości, biorąc pod uwagę wydłużone oczekiwanie na kontrole.

Kompletność Dokumentacji

Szczególną uwagę należy zwrócić na kompletność i poprawność wymaganej dokumentacji – zarówno tej związanej z kierowcą i przewoźnikiem, jak i dokumentacji celnej. Brak któregokolwiek z dokumentów może nie tylko wydłużyć całą procedurę, ale nawet uniemożliwić wjazd do Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie i Wsparcie Specjalistów

Efektywne planowanie i realizacja transportów do Wielkiej Brytanii wymaga doświadczenia oraz wsparcia specjalistów doskonale znających nowe przepisy i procedury. Tylko w ten sposób można zagwarantować terminowe dostawy i uniknąć nieprzewidzianych opóźnień czy kar.

Wyzwania i Zagrożenia Związane z Transportem do Wielkiej Brytanii

Choć Brexit przyniósł szereg nowych wymogów i ograniczeń dla przewoźników, to nie oznacza to, że transport towarów na Wyspy Brytyjskie stał się niemożliwy. Jakie wyzwania i zagrożenia należy mieć na uwadze?

Wydłużenie Czasów Dostaw

Jednym z kluczowych wyzwań jest wydłużenie czasów dostaw spowodowane nowymi procedurami granicznymi i celnymi. Przewoźnicy muszą starannie planować przejazdy, by zminimalizować ryzyko opóźnień.

Wysokie Kary za Nieprzestrzeganie Przepisów

Nieprzestrzeganie nowych wymogów dokumentacyjnych lub niewłaściwe zabezpieczenie ładunku może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych, sięgających nawet 2500 funtów. Jest to istotne zagrożenie dla przewoźników.

Trudności w Adaptacji do Zmian

Dostosowanie się do nowych przepisów i procedur związanych z Brexitem stanowi również duże wyzwanie dla wielu firm transportowych. Wymaga to gruntownego przeszkolenia personelu, wprowadzenia nowych procesów oraz inwestycji w narzędzia informatyczne.

Podsumowanie i Wnioski

Wraz z Brexitem transport towarów do Wielkiej Brytanii stanął przed szeregiem nowych wyzwań. Przywrócenie kontroli granicznych, wprowadzenie dodatkowych wymogów dokumentacyjnych oraz ograniczenia w zakresie kabotażu i transportu kombinowanego to tylko niektóre z kluczowych zmian, z którymi muszą zmierzyć się przewoźnicy.

Aby zapewnić płynność i terminowość dostaw, firmy transportowe muszą szczególną uwagę poświęcić kwestiom takim jak:

  • Kompletność i poprawność wymaganej dokumentacji
  • Właściwe zabezpieczenie ładunku i naczepy
  • Dostosowanie czasów przejazdów do nowych realiów
  • Współpraca ze specjalistami posiadającymi wiedzę o nowych przepisach

Choć Brexit niewątpliwie przyniósł szereg utrudnień, to nie oznacza to, że transport towarów na Wyspy Brytyjskie stał się niemożliwy. Wymagana jest jedynie gruntowna znajomość nowych wymogów oraz profesjonalne podejście do planowania i realizacji dostaw. Tylko w ten sposób przewoźnicy mogą zagwarantować swoim klientom terminowe i bezpieczne dostawy.